25.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI FAALİYET RAPORU

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ,BİLDİĞİNİZ ÜZERE YAŞANILAN PANDEMİ NEDENİYLE 2020 NİSAN AYINDA YAPMAYI PLANLADIĞIMIZ 24.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTIMIZI YAPAMADIK.DEVAM EDEN PANDEMİ KOŞULLARI NEDENİYLE SİZLERE DUYURU YAPARAK BİLGİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ. 2019 YILI FAALİYET RAPORUMUZ EKTE SUNULMUŞ OLUP, 2020 FAALİYET RAPORUMUZDA SİZLERE DUYURULACAKTIR. SAYGILARIMIZLA.
6 Ocak 2021

21.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI FAALİYET RAPORU

Türkiye Denizcilik Vakfının değerli Mütevelli Heyet Üyeleri, bildiğiniz gibi 06.04.2019 tarihinde yapılan 23.mütevelli Heyet Toplantısında, görevlendirdiğiniz Yönetim ve Denetim Kurulu adına sizlere sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.  2019 yılı faaliyeti hakkında yapılması gereken 24.Mütevelli Heyet Toplantısı pandemi koşulları nedeniyle yapılamamış olup, bu defa 25.Mütevelli Heyet Toplantısı ile birleştirilerek herhangi bir yasaklama olmadığı takdirde 03.04.2021 Cumartesi günü saat 10:30-14:30 arasında Fenerbahçe de ki İstanbul Yelken Kulübünde azami 220 kişi ile toplanılmasına yönelik Kadıköy Kaymakamlığından gerekli izin alınmıştır. Toplantı alanını gösterir video ilişiktedir. Bu sayının üzerinde katılım olması halinde ise herhangi bir denetlemeye karşı kulübün açık alınlarını da kullanabiliriz. Ancak toplantının pandemi nedeniyle kısıtlı süre içinde bitirilebilmesi hususunda gerekli hassasiyeti göstereceğinize inanıyoruz.

Değerli arkadaşlar özellikle İstanbul’ da bulunan arkadaşlarımızın toplantıya katılmaları hususunda hassasiyet göstereceklerine inanıyoruz. Bu toplantımızda Mali konuların dışında yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçim yolu ile ataması yapılacaktır.

Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayacak olan üyelerimizin, toplantıya katılacağını bildiği bir diğer Mütevelli Heyet Üyesine vekalet vererek Hazirun sıkıntımızın aşılması sağlanacaktır. Vakfımızın 604 Mütevelli Heyet Üyesi olup, Hazirun cetvelinde asıl ve vekaletli imzaların toplamının en az 204 üyenin olmasını gerektirmektedir. Faaliyet raporumuz ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Değerli arkadaşlar 25.Mütevelli Heyet Toplantısının Ülkemize ve Vakfımıza hayırlı olmasını diler, Yönetim ve Denetim Kurulu arkadaşlarım adına hepinize saygılarımızı sunarız.