Bağlı Menkul Kıymetler

ÇANAKKALE A.Ş

Vakıf Senedinin, “Vakıf Yetkileri” başlıklı 9/1 maddesi gereği, KOLİN A.Ş.(Pilot firma) Atlas Holding, Mavi Deniz A.Ş. Kepez Hizmet Birliği A.Ş. ve Vakfımızın oluşturduğu Konsorsiyum ile T.C. Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü tarafından 3996 sayılı kanun gereği Yap-İşlet_Devret modeli ile yapılan ihaleye girilmiş ve ihale kazanılmıştır.

 

Çanakkale Limanı Üst Yapı Tesisleri İnşaatı işine ait uygulama sözleşmesi22.10.2003 tarihinde imzalanarak, görevli Şirketin kuruluşu Türkiye Sicil Gazetesinde 14.01.2004 tarih ve 5967 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

 

Söz konusu şirketin sermayesi 10.000.000,00.-TL olup, Vakfımızın (% 3) hissesi karşılığında bu şirkette 300.000,00.-TL hissesi bulunmaktadır.

 

Bu Limanın işletme süresi 29 yıl olup, resmi açılışı 18.03.2006 tarihinde yapılmıştır.