Mevzuat

14 Haziran 2016

Fon Yönetmeliği

1.Amaç ve Kapsam Bu yönetmelik; Türkiye Denizcilik Vakfı  Resmi  Senedinin “ Amaç” başlıklı 2’inci, “Sosyal Faaliyetler” başlıklı 8/5’inci ve “Fon İdaresi” başlıklı 23’üncü maddelerine dayalı olarak […]
14 Haziran 2016

Vakıflar Kanunu

Kanun No. 5737 Kabul Tarihi: 20/2/2008 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – Bu Kanun; vakıfların yönetimi, faaliyetleri ve denetimine, yurt içi ve […]
14 Haziran 2016

Yardım ve İkraz Yönetmeliği

1.AMAÇ VE KAPSAM                 Bu yönetmelik Türkiye Denizcilik Vakfı senedinin 8. maddesi muvacehesinde;vakıf üyeleri,vakıf personeli ile eş ve çocuklarının;tabii afet,sağlık,eğitim,evlenme,barınma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak […]
2 Ocak 2021

1-12. Mütevelli Heyet Toplantıları

1.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI 2.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI 3.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI 4.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI 5.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI 6.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI 7.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI 8.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI 9.MÜTEVELLİ HEYET […]