Hakkımızda

Denizcilik sektörü çalışanlarının en büyük eksiği olan ve ileri yaşlarda bizleri bir arada tutabileceğini düşündüğümüz VAKIF kuruluşu için 1. Mütevelli Heyet Başkanımız, Sayın Muzaffer AKKAYA’nın 20 Şubat 1998 tarihli çağrısına 890’ı Mütevelli Heyet Mensubu, 972’si mensup olarak yanıt veren toplam, 1862 sektör çalışanı; T.C. Beyoğlu 6.Noterliğine başvurup, 07 Temmuz 1998 tarih ve 15373 sayı ile Vakıf Senedimizi tanzim ettirerek, 08.07.1998 tarihinde “Asliye Hukuk Hâkimliğine” verilen dilekçe ile Vakfımızın tescili talebinde bulunulmuştur.

Bilahare, T.C. Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1998/400 Esas, 1998/604 Karar No. Su gereği, Türkiye Denizcilik Vakfının, Vakıf Siciline kaydı ile tesciline karar verilmiştir.

Bu karar, T.C. Resmi Gazetenin 18 Aralık 1998 tarih ve 23555 sayılı (sayfa 89-90) nüshasında (24.920,00.-TL mal varlığı ile) yayımlanarak ilan edilmiştir.