İktisadi İşletme

Vakıf İktisadi İşletmemiz 250.000,00.-TL sermaye ile 04.06.1999 tarihinde kurulmuştur.
İktisadi İşletmemizin gelirleri, Otopark Hizmetleri, faiz gelirleri, ANTALYA ve TEKİRDAĞ Limanları atık alım hizmetlerinden elde edilen gelirlerdir.