İştirakler

A-İŞTİRAKLER

1-DOKU A.Ş.
2-PETROL A.Ş.


DOKU A.Ş.

20.02.2000 tarihinde TDİ.A.Ş.’den kiralanan Kuruçeşme Sıvı Atık Tesislerinde İstanbul Liman Tüzük sahasındaki gemilerin Petrol Esaslı Atıkları TDİ A.Ş. adına toplamakta ve o günkü Çevre Kanunu ve buna bağlı yönetmeliklere uygun olarak bertarafı yapılmak üzere, Türkiye Denizcilik Vakfı,Türkiye Çevre Koruma Vakfı ve Gizem Ltd.Şti. tarafından; DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SAN.ve TİC.A.Ş.;Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30 Eylül 2002 tarih ve 5645 sayılı nüshasında yayımlanarak(Şirket tescil tarihi 25.09.2002’dir) 50.000,00TL sermaye ile kurulmuştur.

 

Şirketin 04.10.2002 tarihinde olağanüstü Genel Kurulu yapılarak, sermayesi 650.000,00.-TL’ye çıkartılmış, 04.06.2003 tarihinde yapılan toplantıda alınan kararla 1.000.000,00.-TL’ye, 24.03.2005 tarihinde yapılan Genel Kurulda Şirketin sermayesi 1.700.000,00.-TL’ye ve son olarak da 19.12.2007 tarihinde yapılan Olağan genel Kurulda Şirketin sermayesi 6.000.000,00.-TL’ye çıkartılmış, bu karar 27.12.2007 tarihinde tescil edilmiş ve Ticaret Sicil Gazetesinin 02.01.2008 tarih ve 6869 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Türkiye Çevre Koruma Vakfının 5072 sayılı Kanunu gerekçe göstererek ortaklıktan ayrılması nedeniyle, Şirketin ortaklık yapısı, % 58 hissesi Vakfımıza, % 42 hissesi Gizem Ltd.Şti. aittir.

 

PETROL A.Ş.

 

PETROL DENİZCİLİK SAN ve TİC.A.Ş. (Petrol A.Ş.) Türk Ticaret Sicil Gazetesinin 15.06.2007 tarih ve 6831sayılı nüshasında yayımlanarak ilan edilerek kurulmuştur.

DOKU A.Ş. ye ait Çorlu’daki 34 dönüm arsa üzerinde ki 12 dönümlük alandaki yatırımı büyük oranda tamamlanmış Atık Tesisinin faaliyete alınabilmesi amacıyla kurulmuştur.

 

Yapılan hissedarlık anlaşması ile eksik yatırımların, özel ortaklar tarafından karşılanması ve yatırımın tamamlanması sürecinde gerekli İşletme Lisansının alınmasına bağlı olarak, başlangıçta vakıf hisse payının % 20 olarak belirlenmiş, ancak İşletme lisansının (DOKU A.Ş. adına) alınmasına bağlı olarak, hisse oranı yapılan yatırımlarda dikkate alınarak %25 çıkartılacağı, hissemize isabet eden yatırım harcamalarının faaliyet sonucunda elde edilecek kar dan karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

DOKU A.Ş. nin  34 dönümlük arsası üzerindeki 12 dönümlük alan, 01.04.2008 tarihinden itibaren 10 yıllık bir kiralama mukavelesi ile Petrol A.Ş.’ye, kiralanmıştır.

 

Petrol A.Ş. halen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Enerji A.Ş. ile yapılan sözleşme neticesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesince, İstanbul Liman Tüzük sahasından toplanan petrol esaslı atıkların, anlaşma çerçevesinde Çorlu tesislerinde ayrıştırma işlemini yapılmaktadır.