Vakfımızın 2009-2016 yıllarına ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Raporu

21.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI FAALİYET RAPORU

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Vakfımızın 2009-2016 yıllarına ilişkin yapılan Denetleme Raporu

şağıda