FAALİYET RAPORU YAZIM HATASI DÜZELTMESİ HK.

21.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI FAALİYET RAPORU

VAKFIMIZIN 2017 YILI FAALİYET RAPORUNDA YAPILAN DÜZELTME HAKKINDA;

FAALİYET RAPORUMUZUN  2. SAYFASI IV. MADDESİ B BENDİNDE, PETROL A.Ş.  İLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMADA  2.Cİ PARAGRAF SEHVEN YAZILMIŞ OLUP, DÜZELTİLMİŞTİR.

denizcilikvakfi.org.tr/…/2017-yılı-faaliyet-raporu.pdf